logomdp2

 

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

USTROŃ - NIERODZIM

 

        Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu funkcjonuje na przestrzeni lat z większymi lub mniejszymi przerwami. W 2003 roku przy jednostce powstała całkiem nowa drużyna MDP chłopców 12 – 16 lat. Rok później do MDP dołączyło 10 dziewczyn tworząc dziewczęcą sekcję pożarniczą. W zespołach dochodzi do zmian pokoleniowych druhen i druhów z racji ograniczeń wiekowych, kształtując obecne składy. Drużyna MDP chłopców jak i drużyna MDP dziewczyn uczestniczy w corocznych Międzygminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Drużyny biorą także udział w zawodach szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego. Przed każdymi zawodami organizowane są zbiórki szkoleniowe, ćwiczenia mają na celu przygotowanie się i godne reprezentowanie jednostki na imprezie sportowej.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestniczą również w konkursie OTWP oraz w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych, pogłębiając swoją wiedzę pożarniczą. Głównym celem istnienia MDP w naszej jednostce jest zainteresowanie młodych ochroną przeciwpożarową oraz przygotowanie ich do służby w szeregach OSP.

 

Opiekunami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej są:

dh Damian Leszczyna

dh Mateusz Konieczny

dh Anna Sajan

 

mdp2