Klęski żywiołowe, pożary, powodzie, które często nawiedzały nasze tereny spowodowały, że mieszkańcy Nierodzimia i Bładnic w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, zorganizowali się w celu ich zapobiegania i likwidacji. Dnia 15.06.1926 r. w szkole podstawowej w Bładnicach Dolnych zwołano zebranie podczas którego powołano Straż Ogniową w Nierodzimiu. Wybrano pierwszy Zarząd OSP pod przewodnictwem Józefa Pindóra oraz naczelnika Józefa Gajdzicy. Straż liczyła wówczas 25 członków czynnych. Jak podaje kronika naszej OSP, Straż Ogniowa uczestniczyła w akcjach gaszenia pożarów, oraz akcjach powodziowych.

Założycielami naszej jednostki byli śp. druhowie:

 • Pindór Józef
 • Cholewa Paweł
 • Miech Paweł
 • Gajdzica Józef
 • Knopek Paweł
 • Hliśnikowski Rudolf
 • Górniok Jan
 • Kiecoń Franciszek
 • Husar Paweł

W dniu 30.09.1928 r. uroczyście przekazano naszej jednostce pierwszą motopompę marki „Schenk” produkcji szwajcarskiej. Motopompa ta służyła naszej jednostce i mieszkańcom przez wiele lat. Upominkiem jej przekazania, jest znajdująca się w naszej salce pamięci najstarsza tablica pamiątkowa właśnie z tego roku. Motopompa ta obecnie stanowi cenny eksponat, z którym nasi strażacy biorą corocznie udział w korowodzie dożynkowym podczas Ustrońskich Dożynek.

 motopompa

Pierwsza motopompa „Schenk”.

W cztery lata po powołaniu Straży Ogniowej dnia 10.08.1930 r. oddano do użytku wybudowaną na działce Józefa Kowali remizę strażacką. Był to na ówczesne czasy nowoczesny obiekt. Remiza ta służyła strażakom do1972 r., kiedy ją rozebrano ze względu na budowę drogi DW 941. Strażacy przenieśli sprzęt pożarniczy do zabudowań gospodarskich rolnika – pana Józefa Sajana, nie przerywając swojej działalności, czyniąc starania o przystąpienie do budowy nowej strażnicy. W ciągu sześciu lat wybudowano nową strażnice – popularnie nazwaną Domem Strażaka. Uroczyste oddanie do użytkowania i przekazanie Remizy odbyło się 9 sierpnia 1979 roku. Remiza służy nie tylko strażakom, ale również wszystkim mieszkańcom do dnia dzisiejszego.

Skuteczność działania strażaków w bardzo dużej mierze zależy od wyposażenia w sprzęt strażacki, a przede wszystkim od posiadania samochodu bojowego. Zakup i uroczyste przekazanie samochodu bojowego to wielkie przeżycie i święto w historii każdej jednostki OSP. Na pewno tak było w Nierodzimiu w dniu 12 lipca 1959 r., kiedy to przekazano do użytku pierwszy w historii naszej OSP bojowy samochód strażacki. Był to samochód ciężarowy marki „Bedford” zakupiony w drodze przetargu z Rafinerii Czechowice, przekarosowany na samochód pożarniczy. Wspomniany samochód wykorzystywany był do 1968 r. W jego miejsce zakupiono Stara 25 z Komendy MO w Katowicach, zaś nadwozie z OSP Bobrek z Cieszyna. W sobotę 10 lipca 1993 r. odbyło się uroczyste przekazanie kolejnego nowego samochodu bojowego marki Star 244. W dowód uznania działalności naszej OSP przy dużym wsparciu Burmistrza Miasta, oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w Katowicach, przydzielono nam drugi samochód – Ford Transit, którego uroczyste przekazanie nastąpiło 01.05.2004 r. W 2015 r. jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo gaśniczy marki SCANIA P370 4x4, który zastapił Stara 244.

 

straznica

Stara strażnica przed którą strażacy prezentują swój nowo wyremontowany samochód marki „Bedford”.

 

Dnia 02.01.1995 r. Komendant Główny PSP nadbrygadier Feliks Dela po stwierdzeniu, że nasza jednostka spełnia wymogi, wydał stosowną decyzję o włączeniu jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Działalność w OSP to nie tylko udział w ratowaniu życia i mienia w czasie nieszczęść, jakimi są pożary, powodzie, katastrofy i inne kataklizmy, ale również współudział w wychowaniu młodzieży, organizowanie turniejów wiedzy pożarniczej, organizowanie i udział w zawodach sportowo-pożarniczych, organizowanie festynów i udział w uroczystościach państwowych, miejskich, kościelnych itp.

Za całokształt działalności nasza OSP została uhonorowana Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, licznymi dyplomami, pucharami i wyróżnieniami. Nasi druhowie indywidualnie byli i są wyróżniani odznaczeniami strażackimi, państwowymi i dyplomami uznania.

W 2005 r. Został powołany Społeczny Komitet Ufundowania nowego Sztandaru naszej jednostce, którego przekazanie nastąpiło podczas obchodów jubileuszu 80-cio lecia naszej OSP w roku 2006.

 

Na przestrzeni lat naszą jednostką kierowali:

Prezesi:

 • śp. Józef Pindór
 • śp. Jan Cholewa
 • śp Józef Jaworski
 • śp Juliusz Pindór
 • obecnie Władysław Zieliński

Naczelnicy:

 • śp. Paweł Gajdzica
 • śp. Józef Pindór
 • śp. Paweł Cholewa
 • śp. Anton Balcarek
 • Stanisław Glogoszek
 • Zieliński Władysław
 • Bogdan Greń
 • Karol Ciemała
 • obecnie Marian Leszczyna